Tidslinje

Ett företagarliv är sällan spikrakt eller enhetligt. Oftast har jag fungerat i mina yrkesroller som en blandning av entreprenör, chef och "doer". Som entreprenör har jag planterat många affärsfrön, varav en del aldrig blev något, några var katastrofer, men de flesta växte till fina företag som skänkte mig stor tillfredsställelse. Men, så sant som det är sagt, "framgång är inte det man lär sig mest av".

1942 Född i Malmö
1947 Flyttar till Sundbyberg
1957 Reklamassistent på Sweda Kassaregister AB
1959 Värnplikt 15 mån, P1, underbefälsutbildning, värnpliktig sergant
1961

Reklamlinjen på Konstfacks kvällsutbildning

1962 Reklamchef på Svenska Dataregister AB
1965 Startar ProduktionsKontakt AB - försäljning av trycksaker och utformning
1966 Startar Studio Cicero AB - original och layoutstudio
1968 - Styrelseledamot och delägare i Bahama Terra AB - säljagent av tomtmark på Bahamas
1978 - Styrelseledamot och delägare i Leader´s Scandinavia AB - importör av amerikanska jeans
1966 Startar Hiss & Fastighetsreklam AB - affischering i hissar
1968 Startar Cicero Reklam AB - fullservice byrå
1972 Ombildar till Reklamgrupp Cicero AB - liten kreativ grupp
1977 Ombildar till Cicero Affärsinformation AB - konsulter i reklam och affärsinformation
1979 - Styrelseledamot och delägare i Identor AB - importör av id-kortutrustning
1984 Koncernledning i Cicero AB efter fusion m. Cicero Affärsinformation och Utvecklingsplan AB
1985 VD för dotterbolaget Swedish Potential AB - konsult i innovation, utvecklar nya kreametoder
1987 - Styrelseledamot och delägare i Globe Tours AB - researrangör lågprisresor till medelhavet
1988 - Styrelseledamot och delägare i Pelican Airways AB - charterflygbolag
1987

VD och grundare av Komma AB - moderbolag för dm-satsningar

1988 - Start av dotterbolag Relevant DM-konsult AB
1988 - Förvärv av Exit Telemarketing AB
1989 - Start av dotterbolag InterClub AB
1989

- Start dotterbolag Interclub AB

1991 - Delägare och styrelseledamot i ProjektInitiativ AB
1991 - Delägare och grundare i MarknadsKartläggning AB (CityMark)
1993 - Delägare i servicebutiker Närdax AB
1994 VD och grundare i Anonsor AB - vinjettannonser i dagspress
1996 Koncernchef för Komma AB - moderbolag för Komma-gruppen
1996 - Start av dotterbolag SamMedia AB - kundbilagor i dagspress
1999 - Start av dotterbolag Komma Publishing AB - kundtidningar
2000 - Start av dotterbolag Komma Interactive AB - internetprojekt
2002 Potentor AB - Affärsutveckling, styrelsearbete, kreativa metoder