Jag vill påstå att inget är omöjligt. De flesta begränsningar är självpåtagna.
I företagen, ute på avdelningarna sitter låsen i människornas sätt att tänka om sig själva, om sitt företag, om världen utanför väggarna.

Mycket av det går faktiskt att ändra på. Kreativt tänkande och agerande kan implementeras om man bestämmer sig för detta och vet hur man gör.

Ett helt liv med affärsutveckling och kreativ produktion har lärt mig metoder som din personal, dina chefer kan dra nytta av.